KOMMER SNART !

100px EX logo ATEX godkjente renseaggregat for bruk i eksplosive områder ATEX II 2G Ex h IIC T4 (+1 °C < Ta < +40 °C)

Den luftdrevne oljekondisjoneringsuniten kan levers i forskjellige konfigurasjoner. Kan tilpasses de fleste oljesystemer. Løsningen er modul og fleksibel for å tillate kundespesifikke løsninger og krav. 

Vi har nå luftdrevet motor med roterende pumpe på våre uniter. Noe som forbedrer levetid.

Resultat 1 - 7 av 7

Luftdrevet ATEX

1-2m.gif

DX1001TP ATEX

ATEX Enkel renseaggregat. Luft-drevet. Med trau. Prod.nr: ...

1-2m.gif

DX1002TP ATEX

ATEX Dobbel renseaggregat. Luft-drevet. Med trau. Prod.nr: ...

1-2m.gif

DX1003TP ATEX

ATEX Trippel renseaggregat. Luft-drevet. Med ...

1-2m.gif

DX1004TP ATEX

ATEX Quatro renseaggregat. Luft-drevet. Med trau. Prod.nr: ...

1-2m.gif

DX1001WP ATEX

ATEX Enkel renseaggregat. Luft-drevet. ...

1-2m.gif

DX1002WP ATEX

ATEX Dobbelt renseaggregat. Luft-drevet. ...

1-2m.gif

DX1003WP ATEX

ATEX trippel renseaggregat. Luft-drevet. ...