ELEKTRISK DREVET

De elektrisk drevne oljekondisjoneringsunitene kan utstyres med en rekke standard alternativer som gir en effektiv behandlingspakke. Kan tilpasses de fleste oljesystemer. Løsningen er modul og fleksibel for å tillate kundespesifikke løsninger og krav.

DX1000W serien er for vegg eller skott montering og kan bygges opp til 3 I høyden for minimal plassbruk og optimal effekt.

DX1000T serien er for dekk/Gulv montasje og kan utvides fra 1 til 9 filterpatroner. Kan ved forespørsel også utvides til større systemer.

 

Resultat 1 - 15 av 15

Elektrisk-drevet

DX1001M

Enkelt mobilt renseaggregat på Hjul. Elektrisk drevet. Med ...

DX1001M-ICM

Enkelt mobilt renseaggregat på Hjul. Med Partikkelteller og ...

DX1001PGB

Enkelt portabelt renseaggregat medhåndtak. Elektrisk ...

DX1002M-ICM

Dobbel mobilt renseaggregat på Hjul. Med Partikkelteller og ...

DX1003M-ICM

Trippel mobilt renseaggregat på Hjul. Med Partikkelteller ...

TP1002M

Dobbelt renseaggregat. Mobilt på Hjul. Elektrisk drevet. ...

TP1003M

Trippelt renseaggregat. Mobilt på Hjul. Elektrisk drevet. ...

DX1001T

Enkelt elektrisk drevet renseaggregat med trau. PartNR: ...

DX1002T

Dobbel elektrisk drevet renseaggregat med Trau PartNR: ...

DX1003T

Trippelt elektrisk drevet renseaggregat med trau. PartNR: ...

DX1006T

6 x DXO elektrisk drevet renseaggregat med trau. PartNR: ...

DX1009T

9 x DXO elektrisk drevet renseaggregat med trau. PartNR: ...

DX1001W

Enkelt elektrisk drevet renseaggregat for ...

DX1002W

Dobbelt elektrisk drevet renseaggregat for ...

DX1003W

Dobbelt elektrisk drevet renseaggregat for ...