delta xero logo

Delta-Xero renseaggregat leveres med forskjellige ekstra opsjoner. Alle elektriske DX1000T modeller leveres f.eks. med visuell flowindikator.

Andre opsjoner kan være automatisk avstengning for søletrau, prøveuttak, automatisk partikkelteller osv.

Resultat 1 - 3 av 3

Opsjoner

Produkter

ICM

ICM 2.0 in-line contamination monitor