• Europaiflter
  • Filter
  • Shipping
  • Environment

Om Filteret

 


Europafilter png200x200Det er mer en 10 millioner partikler i en liter NAS6 hydraulikkolje. Forurensninger som telles i dagens standarder teller bare noen få prosent av totalmengde forurensninger.
Europafilter er et multifunksjonelt oljerensefilter med noen av de beste renseegenskaper som eksisterer i markedet. Vi forventer at våre filterløsninger raskt og effektivt skal gi ditt oljesystem en svært god partikkelrenhet, samt fritt for vann og harpiks. Europafilter renser hydraulikk og smøreoljer i bruk opptil 10 ganger renere enn ny olje. Filteret er patentert og våre modeller tilpasses ditt system og oljevolum slik at det renses med maksimal effekt. Europafilter brukes på smøre og hydraulikkanlegg on og offshore i størrelser fra 12 liter til 60000 liter. Tilbakemeldinger fra kunder er ren olje, minimal slitasje, driftsstabilitet og en bedret driftsøkonomi med Europafilter. Du skal være sikker på at Europafilter gir deg den kvalitet på oljen som vi lover.