Europafilter norge logo LOGO SPINGEAR 18062019 GODKJENT 01

  

Europafilter Norge: 33 år i tjeneste for industrien

Europafilter Norge har i 33 år utført rådgivende tjenester med hensyn til våre kunder, økonomi og miljø. Vi er spesialister på oljevedlikehold. Tjenester vi utfører består gjerne innledende av en sekvens med oljeanalyser, tolkning og råd for tiltak for bedre operasjonell drift for våre kunder. Ofte ser vi at besparelsene er betydelige på tiltak utført med hensyn til:

- Driftsikkerhet og miljø

- Økt oppetid på maskiner

- Redusert vedlikeholdskostnad

Vi tilbyr rensesystemer for hydraulikk og smøre systemer i industrien for å redusere kostnader og øke oppetid på maskiner. Sammen med våre kunder har vi, over alle årene, spart store verdier i form av reduserte vedlikeholdskostnader. Som en positiv effekt er miljøet samtidig blitt spart for betydelige mengder spillolje som følge av den norske industriens aktiviteter.


delta xero logo

Vi tilbyr nå nytt forbedret oljerenseutstyr til det norske markedet.

Europafilter Norge introduserer nå, Delta-Xero serien, et patentert nyutviklet oljerensesystem med den nyeste teknologien for optimalt vedlikehold av oljesmurt maskineri.

Delta-Xero serien representerer med sin kompakte løsning det beste på sitt felt. Skalerbart, effektivt og miljøvennlig.


Alle tidligere modeller av filter aggregat og oljerenseuniter produsert og levert til våre kunder fra Europafilter Norge er fremdeles understøttet med hensyn til generelt forbruksmateriell. Den nye forbedrede serien av DXO patroninnsatser passer i alle eldre utstyr levert av oss.